ما برای آنکه کآشف، کآشف شود ...

 

 تلاش های بسیار  داشته ایم ... 

 

 

 


 

 

 

 

به خاطرات كآشف خوش آمديد ......

 

 

     

 

 

رونمایی و معرفی طرح ملی کآشف
اساتید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ریاست دانشگاه تهران
رونمایی و معرفی طرح ملی کآشف
سخنرانی دکتر قاسم زاده رییس محترم فرهنگسرای کار
سخنرانی دکتر مصری، عضو محترم هیات رییسه مجلس
سخنرانی دکتر زالی رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
حضور نمایندگان محترم مجلس در مراسم رونمایی