کد : 12905      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۷ سه شنبه ۵ تير   
تعداد بازدید : 2486
اریکه گرگان

 

  

 

 

 

  

  ساختن آینده ای خوب و پر از موفقیت با

 

 در اریکه های کآشف 

 

آغاز می شود ... 


 

 

 

روح پدرم شاد که فرمود به استاد ****** فرزند مرا هیچ میاموز به جز عشق

(توصیه کارآفرین بزرگ جناب آقای خلیلی عراقی - بنیانگذار شرکت بوتان- به مربیان و تیم اجرایی کآشف)