کآشف
کد : 12543      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ جمعه ۱۳ مرداد تعداد بازدید : 13527
بومی نو

 

  

 

 

 

 

 انار فصلی ندارد، هر وقت تو بخندی می شکفد  (رضا کاظمی)


 

در بومی نو کآشف به شما کمک می کنیم تا

 

 ایده های جدید بیابید و کسب و کار خودتان را  

 

راه اندازی کنید ... 


  

  

  

 . 
بومی نوراهی نوآینده ای نو


 

 

   

  
 
 

 

 

 

دانش آموزان گرامی می توانند در اریکه دانش آموزی کآشف عضو و از همه خدمات (شامل بومینو) بهره مند شوند: آشنایی بیشتر   ثبت نام  ورود

   

 

*************************************

 

از اینکه ما را انتخاب کردید به خود می بالیم. با ماه همراه باشید در سایر خدمات کآشف:

 

پایش های کآشف          دوره های آموزشی کآشف              فرا بازار کآشف             بومینوی کآشف         بیمه کآشف            کلینیک کآشف