کآشف
کد : 11964      تاریخ انتشار : ۱۳۹۳ شنبه ۱۵ آذر تعداد بازدید : 22310
سخن آغازین

 

    به نام خدای دانه های انار 

 

 

 

 در مسیر ساختن آینده ای خوب و پر از موفقیت

 

  می توانیم در کنار هم باشیم  

 

و از توانایی های همدیگر استفاده کنیم ... 


 

 

 

  

 

 

بیش از ۲ میلیون دانش آموز

در سراسر کشور

 

بیش از ۵۰۰ مربی آموزش دیده و فعال

در سراسر کشور

 

بیش از ۲۰ اریکه و همکار امین

در سراسر کشور

 

 

  

 •  
  کآشفی باشیم  و تلاش کنیم تا  بهترین باشیم

   

   

    

 

 

 یادداشتی از دکتر کآشف 

 

 

 

 

تجربه حضور بیش از بیست سال در دانشگاههای شریف و تهران و نیز تعامل با بیش از ٣٠٠٠ دانشجو در سطوح مختلف و باپراکندگی جغرافیایی به وسعت ایران، همواره این پرسش را در ذهن من تداعی میکرد که چرا تنها افراد کمی میتوانند کارآفرین موفقی شوند و با شایستگیها و تواناییهای خود اثرات ماندگاری را از خود بر جای بگذارند.

 

 

چرا افراد اندکی، با استفاده از این شایستگیها توانستهاند تاثیرات عمیقی را در سطح ملی یا بینالمللی، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و مذهبی از خود برجای بگذارند و میلیونها نفر را از فکر و اندیشهی عالی خود بهرهمند سازند و چرا متاسفانه، افراد بسیاری از این شایستگیها و تواناییهای خود بهره نبردهاند؟ چرا بسیاری از دانشجویان، با وجود بهره از هوش سرشار خدادادی در ساده‌ترین مهارتهای کاری و اجتماعی از ضعفهای مشهودی رنج میبرند و نمیتوانند نقش موثری را در جامعه ایفا کنند و چرا بسیاری از افرادی که حتی یک روز حضور در دانشگاه را حس نکردهاند، از عملکرد و راندمان بسیار خوبی بهره میبرند؟

 

 

به راستی تفاوت در چیست؟ علت بروز این اختلافات را در کجا باید جستوجو کرد؟ بر پایه مطالعات شخصی و تعامل با ده ها کارآفرین موفق در سطوح ملی و بین المللی، این باور در من ایجاد و تقویت کرد که ریشه همه این تفاوتها در تربیت دوران کودکی و نوجوانی است. در طول انجام مطالعات آزمایشی و میدانی طرح، از نزدیک شاهد رفتار ناآگاهانه و اشتباه پدران و مادرانی بودم که به زعم خود از هیچ تلاشی برای بهبود آینده فرزند خود دریغ نمیکردند اما این رفتار ناآگاهانه سبب بروز مشکلات برای فرزندانشان میشد .

 

 

با توجه به همهی این موارد به این اعتقاد رسیدهایم که اگر بتوانیم در حوزههای مختلف زندگی، استانداردهای مناسبی را برای تربیت کودکان و نوجوانانمان به کار بگیریم، شاهد بزرگسالی درخشانی از آنها خواهیم بود. اگرچه نقش محیط جامعه و تعاملات آن را نادیده نمیگیرم و باور به اثرگذاری آن در شایستگیها و تواناییهای انسانها داریم، اما نمیتوانیم نقش بسیار محکمتر تربیت خانواده در دوران کودکی و نوجوانی را نادیده بگیریم. نقشی که باورهای فرهنگی و مذهبی نیز بر آن تاکید فراوان دارند و از این رو است که نقش مادر، نه به عنوان خالق فرزند بعد از خالق یکتا، که به عنوان تربیتکننده فرزند، مورد ستایش پیامبران و بزرگان دین قرار میگیرد و تا آن جا پیش میرود که بهشت را زیر پای مادران میدانند .

 

 

اگر رویکرد قابل آموزش بودن ویژگیها و تواناییهای فردی را بپذیریم، باید بپرسیم که وجود چه ویژگیها و تواناییهایی سبب بروز رفتارهای کارآفرینانه مورد انتظار در بزرگسالی میشود؟ چگونه میتوان وجود این ویژگیها را در کودکان و نوجوانان مورد سنجش قرار داد؟ مهمتر این که چگونه میتوان آن را توسعه داد؟ این دغدغهای بود که در طول سالیان بعد از فراغت از تحصیل، همواره ذهن من را به خود مشغول کرده بود و به نوبه خود سعی میکردم تا در دوران تدریس خود، برای بهبود این شایستگیها و توانایی ها در دانشجویان خود تلاش کنم .

 

 

این دغدغه در ظهرآخرین پنج شنبه آذر ماه سال ١٣٩٠ ، در یک میهمانی ناهار، هنگامی که پدری از دغدغههایش نسبت به آینده فرزند خود برای من صحبت میکرد، جرقه ساز ایدهای شد که آن را طرح کشف، ارزیابی و آماده سازی شایستگیهای فردی در حوزه کسب و کار و کارآفرینی و بعدها کارآفرینان شایسته فردا (کآشف) نامگذاری کردیم. دغدغهای که تاکنون نزدیک به شش سال به صورت شبانهروزی بر روی آن مطالعه و پژوهش کردیم تا به این سوالها جواب دهیم که در شرایط بومی و محیطی ایران، یک فرد در دوران کودکی و نوجوانی به چه ویژگیهایی برای کارآفرینی در بزرگسالی نیاز دارد؟ چگونه میتوان وجود این ویژگی ها و به تبع آن پتانسیل کارآفرینی را در کودکان و نوجوانان سنجید؟ چگونه می توان آنها را توسعه داد؟

 

 

و اینک خوشحالیم که می توان نتیجه مطالعات وپژوهشهای خود از زندگی بیش از 5٠ کارآفرین موفق ایرانی، همفکری و تعاملات اندیشمندانه با استادان صاحب نظر، مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تجربه سایر کشورها در این زمینه را در قالب کتاب و خدمات دیگر به هموطنانمان ارائه کنیم و تلاش کنیم تا شاهد روزی باشیم که اثرگذاری این تلاشهای بیادعای همراهان این طرح ملی را شاهد باشیم.

 

 

در پایان نمیتوانم سپاس و تشکر عمیق خود را از همکاری همراهان ارزشمند و بینظیر این طرح را به زبان نیاورم. از آقایان دکتر رضوی، محمدی الیاسی، صادقیفر و کیانی و خانمها تصوری و حسین زاده که از نخستین روزهای شروع طرح تا به امروز همراهان این طرح بودند و از هیچ تلاشی دریغ نکردند، آقایان دکتر سپهری، میرزابیگی، زالی و درمان که حمایتها و کمکهای بی‌شائبه آنها هموارساز این مسیر سخت بود، خانم فرخی و آقای ملکی به همراه فرزندشان، که متاسفانه تنها مدتی کوتاه در این طرح در کنار ما بودند، خانمها دکتر امیرآبادی، زند، روزی و و آقایان دکتر ارزیده، رضاییزاده، (قاسم) زعفریان که در کمیته علمی این طرح تلاشهای بی شائبهای داشتند، از آقایان دکتر جعفری مقدم، مبارکی، علیمیری، بابایی، رحیمی، قلمچی، حسیننژاد و پروفسور جی میترا که از مشورتهای علمی آنها برخوردار بودهام و از خانمها غفوریان، بهروزآذر، (معصومه) زعفریان، عسگری، فرهادی، منوچهری، ایزدی، صبور و بابایی و آقایان اسحاقی، شفایی، (امید)یوسفی، (مهدی و امیر)علیجانی، کوهپایهزاده، حسینزاده و الوندی که زحمت مدیریت و اجرای این طرح به دوش آنها بوده، خانمها دائمی، کوهی، (مهسا و عاطفه) اسحاقی، حسینی، یعقوبی، حسینزاده، شاهرخیان، آزادگان، فدایی، زهرا سادات موسوی، فلاح، یعقوبزاده، احمدی، نجفپور، شهبازی، و آقایان برزگر، مرحبا، قنبریان، فرهانیان، حسینزاده، زاهدنیا، فتاحیانی، حمیدی، رشیدارده، مدنی و سمایی که در فرآیند اجرای این طرح همکاری بی شائبهای داشتند و موفقیت این طرح را مدیون تلاشهای این عزیزان میدانم. همینطور از زحمات خانمها و آقایان نجفیان، (عرفان، عاطفه و محمد) جلالی، سخاپور، نوری، زندی، نظری، وجگانی، حسین‌پناهی، (آرین و محمدعلی) عظیمی، نصیرزاده، ضیایی، چیت‌ساز، خسروی، فرامرزی، خرمشاهی، تبریزیان، داهیم، محمودیان، سزاوار، چاوشی، نجاتبخش، رستگارمقدم، احمدی، بهزادی، خارستانی، غریبی، جمشیدی، چوپانکاره، یعقوب‌زاده،کاظمی، فرجی، طالبیان، تقوی، مشایخ، (سارا و آزاده) نیک‌رفتار، رضی، هداوند که به عنوان پژوهشگر این طرح با ما همکاری داشتند باید تشکر داشته باشم. از کادر اجرایی طرح، خانمها مرادی، طالبی، ذوالفقار، آزادگان، فدایی، سپاهی، سمیعی و آقای کریمی، همچنین از همکاران مستقر در دفتر کآشف آقای مهاجر، خانم‌ها حیدری و قدیری نیز باید سپاسگزار باشم.

 

 

در ادامه بر خود واجب میدانم از دانشآموزان عزیز اریکه ممتاز کآشف، خانمها نیروانا رحمانی، خاطره رحیمیراد، آلاله آزاد و آقایان مهدی منصوری، محمدرضا فتحاللهی، بهراد سلطانیمقدم، امیرحسین یوسفی، علی خوانساری، شهاب ابراهیمی، آرتا و آرتین پناهی، صدرا زالی و خانواده گرامی آنها که از اولین روزهای برگزاری کلاسهای کآشف تاکنون ما را همراهی کردند تشکر ویژه کنم.

 

 

از حمایتهای ارزشمند آقایان بنیجمالی، علیخانی، مخلصالائمه، نجفی و مقیمبیک همچنین مشاورهها و راهنماییهای ارزشمند دوستان بسیار خوبم، آقایان جعفری، پورسعیدی، نجم‌الدین، قاسمیان، نادری‌فر، برزین، حجازی، ملاباشی، اسماعیل‌پور، غلامی و اسحاقی برخوردار بودهام که بیشک، این حمایتها و راهنماییها، برای طرح بسیار گرانبها بود. از بیش از 5٠ کارآفرین موفق وملی از جمله خانمها برادران، طریقت، هاشمی و ... و نیز آقایان بهروز فروتن، کارگرنژاد، رضایی‌عارف، تیموری، فنایی و تمامی دیگر عزیزانی که وقت گرانبهای خود را در اختیار این طرح قرار دادند و با بیان خاطرات دوران کودکی خود ما را در انجام این طرح یاری دادند سپاسگزاری بی نهایت خود را اعلام میدارم. از آقایان بزرگی، حسینخانی و پناهخواه و سایر همکاران عزیز در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برای همکاری صمیمانهشان سپاسگزارم و از مدیران، آموزگاران و دانشآموزان عزیز مدارسی که ما را در اجرای آزمایشی این طرح پذیرا بودند سپاسگزارم و امیدوارم که بتوانیم برای کشور عزیزمان مفید باشیم. همچنین جا دارد تا از زحمات بیش از 5٠٠ نفر از مربیان عزیز، همکاران امین و مدیران گرامی اریکه‌های کآشف در سرتاسر ایران زیبا تشکر کنم و سربلندیشان را از خداوند منان آرزو نمایم.

 

 

از مسُولین وزارت آموزش و پرورش به ویژه از جناب دکتر فانی، جناب مهندس زرافشان، جناب دکتر بطحایی، خانم مهندس گرد، جناب دکتر محبی، جناب مهندس آذرکیش، آقایان روستایی، رحیمی، الهویی، دهقان، شاهمرادی و سرکار خانم رییس زاده،کشگری و حشمتی که کمال همکاری را داشتند تشکر میکنم.

 

 

از اینکه می توانیم از ایده ها، دیدگاه ها و نظرات شما آگاه شویم، خرسندیم.

 

 

رضا زعفریان (دکتر کآشف)

ایران - 22 تیر ماه ١٣٩6

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

و مدیر طرح

 

ویرایش اول: ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۲

ویرایش دوم: ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۶