کآشف
کد : 12541      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ جمعه ۱۳ مرداد تعداد بازدید : 19451
فرا بازارهای دانش آموزی کآشف

  

  

 

 

  

 

 

در فرابازارهای دانش آموزی کآشف می توانید

 

 مهارتهای مورد نیاز برای شروع کارآفرینی و کسب و کار 

 

را در کنار پدر و مادر و در محیطی جذاب و واقعی تجربه کنید ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات بیشتر ثبت نام کنید فرمها را دریافت کنید گواهی شرکت را مشاهده کنید

 

 

 

     

 

 

 

 

 آیین نامه  توصیه نامه خاطرات رکوردها و موفقیت ها

 

  

 

 

دانش آموزان گرامی می توانند در اریکه (باشگاه) دانش آموزی کآشف عضو شوند و از همه خدمات (شامل فرابازار) بهره مند شوند: آشنایی بیشتر   ثبت نام  ورود 


  

 
************************************* 
 

از اینکه ما را انتخاب کردید به خود می بالیم. با ماه همراه باشید در سایر خدمات کآشف:

 

پایش های کآشف      دوره های آموزشی کآشف       فرابازار کآشف     بومی نو کآشف     بیمه کآشف      کلینیک کآشف