پایش و آموزش مهارتهای کارآفرینی

  • ما را دنبال کنید

 

       
بیش از ۲ میلیون دانش آموز           بیش از ۵۰۰ مربی آموزش دیده و فعال بیش از ۵۰ اریکه و همکار امین


     

 

  بیشتر بدانیم:  <<سخن آغازین>>   <<سخنی با والدین>>   <<خدمات کآشف>>   <<در آیینه رسانه ها>>   <<برگ های زرین کآشفی>>   <<چرا انار؟>>  

 

  

 

  

 

و همزمان دوره های آموزشی زیر را هم مشاهده کنید 

 

 

 

 

 

   

و با پذیرش در مرکز رشد کیمیا کآشف به جمع دانش آموزان یاقوتی و فیروزه ای ما بپیوندید:

 

 

 

بریم بازی
بریم بازی
ایزی استادی
ایزی استادی
پاکجو
پاکجو
ریسه ۷۲۴
ریسه ۷۲۴

  

  


 

 

 

با عضویت در باشگاه می توانید فردایی زیبا برای خود و دیگران بسازید. فردایی که هدیه تلاش، پشتکار و نیک اندیشی امروز شماست.

 

 

 


 

 

 

آشنایی -  عضویت  - ورود   آشنایی -  عضویت  - ورود  

شرکت در دوره های مربیان 

 

 شرکت در دوره های آموزشی   

   در راه اندازی باشگاه