پایش و آموزش مهارتهای کارآفرینی

 

 

  • به اریکه (باشگاه) زیتونی ها بپیوندید

 

 

 

 

 

بیش از ۲ میلیون دانش آموز

 

 

بیش از ۵۰۰ مربی آموزش دیده و فعال

 

 

بیش از ۵۰ اریکه و همکار امین

 

 

 

 
     

 

  بیشتر بدانیم:  <<سخن آغازین>>   <<سخنی با والدین>>   <<خدمات کآشف>>   <<در آیینه رسانه ها>>   <<برگ های زرین کآشفی>>   <<چرا انار؟>>  

 

  

 

  

 

و همزمان دوره های آموزشی زیر را هم مشاهده کنید 

 

 

 

 

 

   

و با پذیرش در مرکز رشد کیمیا کآشف به جمع دانش آموزان یاقوتی و فیروزه ای ما بپیوندید:

 

 

 

بریم بازی
بریم بازی
ایزی استادی
ایزی استادی
پاکجو
پاکجو
ریسه ۷۲۴
ریسه ۷۲۴

  

  


 

 

 

با عضویت در باشگاه می توانید فردایی زیبا برای خود و دیگران بسازید. فردایی که هدیه تلاش، پشتکار و نیک اندیشی امروز شماست. 

 

 

 


 

 

 

آشنایی -  عضویت  - ورود   آشنایی -  عضویت  - ورود  

شرکت در دوره های مربیان 

 

 شرکت در دوره های آموزشی   

   در راه اندازی باشگاه