کآشف من :

 

 

 

 

به خانواده بزرگ کآشفی ها خوش آمدید. لطفا برنامه/ خدمت مورد نظرتان را انتخاب کنید: 

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید


 

 

جشنواره خوارزمی بیمه کآشف: اطلاعات بیشتر  ثبت نام   
 هفته جهانی: اطلاعات بیشتر    

 

 

 

 

 


   

 

دانش آموزان عزیز: همه خدمات زیر با عضویت در اریکه (باشگاه)، یک جا برای شما قابل دسترس خواهد بود و نیاز به ثبت نام جداگانه نیست.  (عضویت  ورود )

 

در صورت عدم تمایل به عضویت در اریکه کآشف، می توانید در هر یک از خدمات زیر به صورت جداگانه ثبت نام کنید و از محتویات آن استفاده نمایید

 

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

 

 

المپیاد: اطلاعات بیشتر  
 

پایش کارآفرینی:  ثبت نام  ورود هدایت شغلی:  ثبت نام   ورود صفحه ویژه مربیان / همکاران

 

 

 

 

 

 
فرا بازار فنجان چای داغ بومی نو کارگاه‍ آموزشی (ال کلاسیکآ)

      

 

 

 


اگر کآشفی هستید:
شناسه کآشف:*
رمز ورود:*
دوست دارید کآشفی شوید:
نام:*
نام خانوادگی:*
کد ملی:*
شماره همراه:*

تصویر امنیتی:
تصویر امنیتی:*
متن تصویر امنیتی:*