ما برای آنکه کآشف، کآشف شود ...

 

 تلاش های بسیار  داشته ایم ... 

 

 

 


 

 

 

 

به خاطرات كآشف خوش آمديد ......

 

 

     

 

 

نخستین آزمون کآشف
رونمایی و معرفی طرح ملی کآشف
جشن بزرگ كاشف