کد : 12989      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذر   
تعداد بازدید : 2487
گواهی شرکت در فرابازار

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

در فرابازارهای دانش آموزی کآشف می توانید

 

 مهارتهای مورد نیاز برای شروع کارآفرینی و کسب و کار 

 

را در کنار پدر و مادر و در محیطی جذاب و واقعی تجربه کنید ... 

 

 


 

 

 

     

 

   

  

یک هفته بعد از فرابازار هم می تونید بیایید اینجا و گواهی شرکت در فرابازارتون رو دریافت کنید. (قبل از اون فعال نمی شه)

 

 

 

  فرابازار اول

     

  فرابازار دوم    

 

  فرابازار سوم  

 

  فرابازار چهارم  

 

       
 

 فرابازار پنجم

 

فرابازار نهم

 

فرابازار سیزدهم

فرابازار ششم 

 

 

فرابازار دهم

 

فرابازار چهاردهم

 فرابازار هفتم

 

فرابازار یازدهم

 

فرابازار پانزدهم

 فرابازار هشتم

 

فرابازار دوازدهم

 

فرابازار شانزدهم

  

 

*************************************

 

از اینکه ما را انتخاب کردید به خود می بالیم. با ماه همراه باشید در سایر خدمات کآشف:

 

پایش های کآشف      دوره های آموزشی کآشف       فرابازار کآشف     بومی نو کآشف     بیمه کآشف      کلینیک کآشف